قابل توجه سازمان تعاون میاندوآب/گلایه های جانباز را می شنوید؟؟

خدمت مسئولین دلسوز نظام  جانباز ۲۰% می باشم که در یکی از شرکت های زیر نظر سازمان تعاون روستای  شهرستان میاندوآب مشغول به کار بودم که از سال ۸۴ یک نفر رئیس اداره شد که شروع به قطع حقوق و مزایای مان نمود. بالاخره در سال۹۳ دیدم اینجانب ۲۳ سال سابقه حقوقم برابر با کسانی است تازه استخدام شده و حداقل حقوق را می گیرند، مجبور شدم با استفاده از بازنشستگی جانبازان با حقوق حداقلی بازنشسته شدم که کفایت مخارج زندگی نمی کرد.

لذا بخاطر امرار معاش مجبور به کار در شهر دیگری نزدیک محل سکونتم شدم که حالا سازمان تامین اجتماعی آمده میگه شما حق نداری کار کنی اگه محل کارت را ترک نکنی حقوق بازنشستگی را قطع می کنیم. مسئولین محترم من حقوق جانبازی نخواستم. وام مسکن نمی خوام هیچ چی از مزایای بنیاد استفاده نکرده و نمی خوام چون میدانم که من نه پارتی دارم نه روش دارم که بخوام ولی شما را به خدا  بگذارید ما لاقل کارگری بکنم تا شرمنده خانواده نباشم که امیدوام مسئولی باشه این نوشته مرابخونه و رسیدگی کنه.

مسلم محمودی