شادی زایدالوصف میاندوآبی ها از بارش برف در هوای مطبوع زمستانی+ تصاویر

بارش پر حجم برف در میاندوآب باعث شور و شوق فراوان در میان جوانان و مردم شد

تصاویر از سطح پارک های شهر گویای همه چیز است: