گزارش تصویری از حضور میاندوآبی ها در دامان طبیعت در سیزدهمین روز از بهار

 مردم میاندوآب روز طبیعت را در طبیعت بدر کردند آن هم در یک هوای فوق العاده مطبوع بهاری و آفتابی
گزارش تصویری :