چاپ مقاله پژوهشگران آذربایجان غربی در مجله علمی پژوهشی گرید A وزارت علوم

مقاله  مشترک پژوهشگران آذربایجان غربی در مجله  فرهنگ در دانشگاه اسلامی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که جزء نشریات علمی پژوهشی گرید A (الف) وزارت علوم است چاپ گردید. به گزارش میاندوآب پرس و به نقل از ایسنا، مقاله مشترک دکتر افشار کبیری عضو هیات علمی دانشگاه ارمیه و رئیس دانشگاه میاندوآب و […]

مقاله  مشترک پژوهشگران آذربایجان غربی در مجله  فرهنگ در دانشگاه اسلامی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که جزء نشریات علمی پژوهشی گرید A (الف) وزارت علوم است چاپ گردید.

51613

به گزارش میاندوآب پرس و به نقل از ایسنا، مقاله مشترک دکتر افشار کبیری عضو هیات علمی دانشگاه ارمیه و رئیس دانشگاه میاندوآب و  امین رستم زاده، معاون و پژوهشگر جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، تحت عنوان  تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان که در شماره 24، پاییز 1396 چاپ شده به تحلیل رگرسیون چندگانه  پرداخته که همبستگی ترکیب خطی متغیّرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون‌گرایی به وسیله متغیّرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع‌گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می‌شود. همچنین بر اساس نتایج این پژوهش قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش‌بینی قانون‌گرایی نداشتند .

لازم به ذکر است:نشریه فرهنگ در دانشگاه اسلامی براساس آخرین رتبه بندی سامانه نشریات رتبه بندی وزارت علوم ( journals – msrt ) از بین نشریات علمی پژوهشی وزارت علوم با نمایه‌های بین المللی و ملی در رشته‌های مختلف از بین 4 رده ( ABCD ) در گرید A با امتیاز 89 از 100 و از مجموعه 1250 نشریه علمی وزارت علوم در رتبه 28 بعداز نشریه انجمن رمزایران و قبل از نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران قرار دارد.

گفتنی است: امین رستم زاده یکی از نویسندگان مشترک این مقاله، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پژوهشگر گروه مدیریت کسب و کار جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی ، بیش از 60 عنوان فعالیت پژوهشی در چند سال گذشته داشته است که از این تعداد 22 عنوان مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات ISI ، اسکوپوس و سایر ژورنالهای معتبر خارجی وزارت علوم وهمایش های بین المللی، ملی و 22 عنوان طرح مطالعاتی و 7 عنوان کتاب و داوری مقالات چندین همایش ملی و طرح مطالعاتی و ویراستاری علمی کتب تخصصی و دبیر علمی چهار همایش ملی مصوب پژوهشی و پژوهشگر منتخب ملی در حوزه های تخصصی حقوق، سرمایه گذاری خارجی، مدیریت، کارآفرینی و انتخاب از سوی استانداری بعنوان تنها عضو حقیقی و حقوقدان کارگروه حقوق شهروندی از سوابق علمی وی می باشد.