گزارش تصویری روز درختکاری در میاندوآب

به مناسبت روز درختکاری مردم و مسئولان در مرکز توانبخشی باغ رحمت

به مناسبت روز درختکاری مردم و مسئولان در مرکز توانبخشی باغ رحمت