از خادمین سلامت میاندوآب تجلیل شد

طی مراسمی با حضور مسولان استانی و شهرستانی از خادمنی سلامت میاندوآب تجلیل به عمل آمد به گزارش میاندوآب پرس؛ دکتر افشانی مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی، ناصر امیری فرماندار میاندوآب و سهراب حیدری مدیریت شبکه بهداشت شهرستان به سخنرانی پرداختند

طی مراسمی با حضور مسولان استانی و شهرستانی از خادمنی سلامت میاندوآب تجلیل به عمل آمد

به گزارش میاندوآب پرس؛ دکتر افشانی مدیر کل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجانغربی، ناصر امیری فرماندار میاندوآب و سهراب حیدری مدیریت شبکه بهداشت شهرستان به سخنرانی پرداختند