به گزارش میاندوآب پرس مراسم بسیار با شکوهی به همت اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان و سرمایه گزاری بخش خصوصی در فضای ساحل زرینه رود صبح امروز برگزار شد

به گزارش میاندوآب پرس مراسم بسیار با شکوهی به همت اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان و سرمایه گزاری بخش خصوصی در فضای ساحل زرینه رود صبح امروز برگزار شد