ساحل زرینه رود توسط نیروهای هلال احمر و برخی علاقمندان به محیط زیست پاکسازی شد

ساحل زرینه رود در کنار پارک ساحلی آتا توسط نیروهای هلال احمر و علاقمندان به محیط زیست با شعار زمین بدون زباله زیباست پاک سازی شد

ساحل زرینه رود در کنار پارک ساحلی آتا توسط نیروهای هلال احمر و علاقمندان به محیط زیست با شعار زمین بدون زباله زیباست پاک سازی شد