منفعت طلبی یا مصلحت اندیشی در انتخابات آینده شورای شهر میاندوآب

برخی از عزیزان بر این باور هستند که منفعت همان مصلحت است و در کاربرد تفاوتی بین این دو واژه قایل نمی شوند. واژه‌ی مصلحت از نظر کاربرد با کلمه منفعت هم ریشه است  و در لغت و لغتنامه خلاف مضرّت و به معنای «سود و فایده»، «نفع و حاصل»، «بهره و عائد» تعریف شده است.

اما از نظر مفهومی و اصطلاحی بین مصلحت و منفعت تفاوت های وجود که توجه به آنها می تواند مفید و موثر واقع گردد.از کلمه مصلحت عموماً در امور و کارهای نامحسوس که درک و پیش بینی آینده آن سخت است استفاده می شود.منفعت عموما در خصوص یک موضوع عیان و محسوس استفاده می‌شود یعنی منفعت برای بیان سود و نفع یک کار استفاده می شود اما در مصلحت ،ممکن است مثل این‌که گفته ‌شود انجام فلان کار به مصلحت شماست و ممکن است در کاری مصلحت مد نظر باشد اما ضرر هم داشته باشد مثل و یا بر عکس در انجام کاری منفعت باشد اما مصلحت نباشد.

متاسفانه در فضای کنونی سیاسی شهر میاندوآب، نوعی نگاه منفعت طلبانه حاد حاکم گردیده است و کمتر به مصلحت شهر و مردم آن توجه می گردد.این نوع نگاه و رویکرد بیشتر توسط برخی از سیاسیون به فضای عمومی شهر تلقین می شود.در آستانه انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی  شهر و روستا شدت این موضوع بیشتر از گذشته حس می شود.

برخی از کاندیداهای احتمالی نه تنهاهیچ گونه مصلحتی اندیشی در رفتار خود نشان نمی دهند بلکه صرفاً به فکر منافع شخصی و گروهی خود هستند.این نوع تفکر و خط مشی باعث می شود از سویی با نگاهی ابزاری و طلبکارانه به مردم و جامعه بنگرند و از سویی دیگر رفتاری جانب دارانه به حزب و گروه خود داشته باشند.به عبارتی این افراد شخصیت خود را نه بر پایه توانایی و استعداد شخصی و مقبولیت اجتماعی بنا نموده اند بلکه شخصیت خود را صرفاً از گروه و حزب خود وام گرفته اند. سیاسیونی که دارای اینگونه خصوصیت «شخصیت عاریه ای » هستند آفتی بزرگ در راه قوام و پیشرفت جامعه و شهر خواهند بود.

برخی دیگر از سیاسیون در جایگاه وخیم تری قرار دارند.این دسته از افراد در انتخاب خود بحث قومیتی و ناسیونالیستی را مقدم بر توانایی افراد می دانند.اینکه پس از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی که بر پایه رای و انتخاب مردم استوار گردید،همچنان کسانی حضور دارند که جهت پیشبرد اهداف خود بر طبل نژاد پرستی و نفاق می کوبند جای تاسف و تامل دارد.

آسیب شناسی و آفت شناسی فضای سیاسی و اجتماعی شهر وظیفه خطیری است که به عهده خواص و نخبگان مثبت شهر عزیزمان است.به همین دلیل است که بیشترین موضوعی که در سال های اخیر در فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری تاکید شده است بحث بصیرت و نگاه بصیر افراد نخبه جامعه به اوضاع روز بوده است.ذکر این موضوع ضروری است که نخبه بودن و خاص بودن به معنی نگاه و رفتاری قیم مابانه و برتری طلبانه نیست بلکه خواص و نخبگان واقعی کسانی هستند که در بطن جامعه حضور داشته و با آینده نگری و فکر خود،قدرت ارتباط و بیان خود در تبیین و روشنگری و هدایت اقشار مختلف مردم در تلاش هستند.

مع الوصف زمانی که از شعار و شعار زدگی دوری گزینیم و با عمل گرایی به جایگاه و توانایی برسیم که بتوانیم در انتخاب خود از خطهای ساختگی حزبی،گروهی و قومیتی بگذریم و اصلح را حتی اگر ۱۸۰ درجه اختلاف فکری و عقیدتی داشته باشیم انتخاب نماییم و منفعت خود را به خاطر مصلحت مردم قربانی نماییم و پذیرای خسران و ضرر احتمالی شخصی باشیم،بسیاری از بحران هایی که به خاطر سو مدیریت افراد غیر اصلح در گذشته به وجود آمده از بین خواهد رفت و شهرستان میاندوآب با سرعت بیشتری رو به پیشرفت و توسعه همه جانبه گام خواهد برداشت…

نویسنده:مهندس غلامرضا سلطانی