گزارش تصویری جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال و منابع ملی و طبیعی شهرستان میاندوآب

جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت المال و منابع ملی و طبیعی شهرستان میاندوآب در محل دادگستری این شهرستان با هدف جلوگیری از تصرف و سوء استفاده از بیت المال و منابع ملی توسط سودجویان