میاندوآب سفید پوش شد

گزارش تصویری از بارش زیبای برف در میاندوآب

پرنده ها هم در این روز مهمان میاندوآب بودند؛