گزارش تصویری از بارش زیبای برف در میاندوآب پرنده ها هم در این روز مهمان میاندوآب بودند؛

گزارش تصویری از بارش زیبای برف در میاندوآب

پرنده ها هم در این روز مهمان میاندوآب بودند؛