» » مسئولان
0 11 دی 1348 1 083

نخست وزیر ژاپن به دیدن سیل زدگان

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با سیل زدگان این کشور دیدار کرد. تلفات سیل در بخش غربی و مرکزی ژاپن به 179 تن رسیده است. ...