» » کانون فرهنگی
0 18 تیر 1397 284

طرح اوقات فراغت تابستانی به نام آسمانی

مسئول کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان میاندوآب گفت:طرح اوقات فراغت تابستانی به نام آسمانی ها در ۲۱۳ کانون فرهنگی هنری مساجد شهرستان و حومه آغاز شد به ...