» » دستیگری سارقان احشام درمیاندوآب

دستیگری سارقان احشام درمیاندوآب

در تاریخ : 03.05.99
توسط : miandoab
نظرات : 0
بازدیدها : 231
پایگاه خبری میاندوآب پرس(miandoabPRESS.ir):
فرمانده انتظامے شهرستان میاندوآب ازدستیگرے سارقان احشام و کشف احشام مسروقه به ارزش یڪ میلیاردو۵۰۰میلیون ریال خبرداد.
سرهنگ"حسن شیخ نژاد"درگفت وگو باخبرنگاران اظهارداشت:در پی شکایت چندنفرازروستاییان مبنے براینکه افرادے اقدام به سرقت احشام ازآنهاکرده اند رسیدگے به موضوع دردستورکارماموران پلیس آگاهے شهرستان قرارگرفت.
اینمقام انتظامے افزود :ماموران باانجام اقدامات اطلاعاتی،موفق شدند سارقان احشام راشناسایے کنند،دراستعلام هاے صورت گرفته مشخص شدکه متهمان ازسارقان حرفه اے وسابقه اے است.
وی تصریح کرد:پس ازشناسایے مخفیگاه متهمان ،ماموران به صورت نامحسوس ،آنهاراتحت نظرقرارداده وپس ازکسب مجوز قضایے درعملیات غافلگیرانه موفق شدند۴نفررادستگیرکنند.
سرهنگ"شیخ نژاد"ادامه داد :متهمان دربازجویے هاے پلیسے به سرقت احشام (۵۷راس گوسفند)ازحاشیه میاندوآب اعتراف کردند؛برابر اعلام کارشناسان ارزش تقریبے احشام یڪ میلیارد و۵۰۰میلیون ریال برآورد شده است ؛متهمان پس ازتشکیل پرونده مقدماتے جهت سیرمراحل قانونے ،تحویل مراجع قضایے شدند.فرمانده انتظامے شهرستان میاندوآب درپایان خاطرنشان کرد:عدم توجه به توصیه هاے پلیس وکوتاهے دراستفاده از وسایل حفاظتے براے نگهدارے ازاحشام واعتمادبیش از حدبه افراد ناشناس ازعواملے است که زمینه ساز بروز سرقت ازدامدارے ها مے باشد که لازم است شهروندان درپیشگیرے ازسرقت توجه به توصیه هاے پلیس راموردتاکید قراردهند.
تگهای مطلب :
 نظر دهید :
نام شما : *
ایمیل شما : *
نظر شما :
کد امنیتی :*
عکس خوانده نمی شود