1. نوشته هایی با برچسب اقتصاد مقاومتی
عشایر مصداق بارز اقتصاد مقاومتی هستند

مدیر کل اداره امور عشایر آذربایجان غربی:عشایر مصداق بارز اقتصاد مقاومتی هستند. بهرام زینال زاده در گفت و گو با خبرنگار میاندوآب پرس گفت؛عشایر قشری زحمت کش و کم هزینه برای دولت و تولید کننده و به معنای کامل کلمه مصداق اقتصاد مقاومتی هستند. مدیر کل اداره امور عشایر آذربایجان غربی با اشاره به اینکه […]