1. نوشته هایی با برچسب برف
بارش برف روستاهای میاندوآب را سفید پوش کرد

گزارش تصویری میاندوآب پرس را ببینید از کوهها و جاده پوشیده از برف بخش باروق میاندوآب

تصاویری از هنرنمایی میاندوآبی ها با برف

بارش برف باعث شده تا برخی عزیزان همشهری هنر خود را بکار گیرند و مجسمه های برفی زیبایی ساختند:

شادی زایدالوصف میاندوآبی ها از بارش برف در هوای مطبوع زمستانی+ تصاویر

بارش پر حجم برف در میاندوآب باعث شور و شوق فراوان در میان جوانان و مردم شد تصاویر از سطح پارک های شهر گویای همه چیز است: