0 01 مرداد 1397 1,501

هیئت رئیسه شورای شهر قوشاچای پشت درهای

آیا هیئت رئیسه شورای شهر قوشاچای هم پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران انتخاب خواهد شد؟ به گزارش میاندوآب پرس، 26 فروردین 97 آخرین جلسه ای بود که شورای ...